Zamów konsultację
lady-justice-2388500_1920.jpg

Zmiana w sytuacji kredytobiorców kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich

18 Luty 2020Administrator

Po korzystnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) przybywa spraw w polskich sądach. Zachęceni sukcesem klientów jednego z banków, inni kredytobiorcy przystępują do procesów sądowych z bankami, kwestionując zapisy treści umów. Szanse na wygraną z bankami zależą od konkretnych postanowień umowy, dlatego konieczna jest indywidualna analiza każdej umowy pod kątem jej zgodności z prawem, istnienia klauzul abuzywnych. Klauzule abuzywne to – mówiąc skrótowo – niedozwolone postanowienia umowne naruszające interesy konsumenta, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione i jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za taką klauzulę uznaje się między innymi zapis o wypłacie kredytu i spłacie rat według kursu ustalanego w wewnętrznej tabeli banku przy zastosowaniu niejasnych, pozostających poza kontrolą klienta mechanizmów.

Masz pytania? Zadzwoń 16 675-13-50 lub napisz info@kancelariatemida.pl

Top