Zamów konsultację

Wynagrodzenie

 

Kancelaria stosuje elastyczne zasady ustalania wynagrodzenia za swoje usługi w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności w oparciu o rozporządzenie ministra sprawiedliwości w przedmiocie opłat za czynności radców prawnych. Możliwe jest uzgodnienie:

- formy ryczałtowej (z góry ustalona wysokość) lub

- stawki godzinowej (stawka za godzinę pracy pomnożona przez ilość godzin poświęconych sprawie Klienta).

Dopuszczamy też:

- system mieszany, tzn. po przekroczeniu ilości godzin objętych ryczałtem ustalona stawka za każdą godzinę pracy oraz

- zasadę success fee (wstępnie określona stawka ryczałtu a po uzyskaniu pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy uzgodniona - np. procentowo - premia).

 

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia bierzemy pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, przewidywaną wielkość nakładu pracy i koszty wykonania zlecenia (koszty ewentualnych przejazdów i innych wydatków niezbędnych do poniesienia) o czym informujemy Klienta. W zależności od oczekiwania Klienta wystawiamy paragon lub fakturę.

Masz pytania? Zadzwoń 16 675-13-50 lub napisz info@kancelariatemida.pl

Top